Arkiv för månad: maj, 2007

Vår kära statstelevision lät på Arlanda intervjua lite väl valda resenärer för att få reda på hur de som drabbats av denna strejk kände. De två svenskarna som intervjuades tycktes allmänt stödja strejken och tyckte väll att sådant får man ta. Men en amerikan som intervjuades hade sin egen lösning på problemet, han menade att man borde göra som Reagan gjorde i USA när flygledarna strejkade och helt enkelt sparka allihop. Trivdes de inte med jobbet, så borde de söka sig ett nytt enligt han.

Känns som om den lösningen inte är något som Reinfeldt ska pröva. Fast jag skulle nog kunna tänka mig att många moderater skulle önska att man kunde göra så…

Annonser

Jag förstår inte, varför folk hela tiden blandar in kärnkraften i klimatdebatten. Alla möjliga mänskor som i normala fall brukar ha stor insikt i miljö och klimatfrågor blandar in frågan om kärnkraftens vara eller icke vara i klimatdebatten. Men varför? Den hör ju inte hemma där!

Kärnkraften är inte i sig själv en källa till klimatproblemen. Kärnkraften och dess problematik är kopplad till det radioaktiva avfallet. Hela den frågan är självklart intressant men den har inget med klimatpolitik att göra. Möjligen kan man argumentera för att kärnkraft är ett bra substitut för kraftproduktion baserad på fossila bränslen så som kol, olja och gas.

Det har gått troll i hela kärnkraftsdebatten. Ingen har egentligen några nya argument och ingen bryr sig om att se på det hela på ett nytt sätt. De olika sidorna, för och emot kärnkraft, har grävt sina skyttegravar så djupt att de inte längre kan ta sig ur dem. Själv undrar jag hur man i huvud taget kan vara för eller emot kärnkraft.

Så här ser jag på det hela. Vi har kärnkraft och det ger oss en massa energi, samtidigt som det finns rätt stora nackdelar med kärnkraften. Självklart bör vi om möjligheten finns göra oss av med något som har nackdelar, men bara om vi kan ersätta det med något som är bättre. Just nu, känner jag bara att det finns viktigare frågor att ta han om.

Igår lästa jag en artikel i SVD näringsliv om att det går dåligt för skivbolagen. Uppenbarligen har försäljningen rasat ytterligare och nu kräver man att det tas i med hårdhandskar mot alla fildelare.

Jag måste erkänna att jag har svårt att förstå mig på skivindustrin. De tycks ha bestämt sig för att gå under. Egentligen är skivbolagen sin egen största fiende, och de val de gjort genom åren är det som nu håller på leda till deras undergång. Skivbolagen har staplat upp misstagen, men istället för att lära sig av sina misstag och försöka ändra på sig, så väljer man att fortsätta på samma sätt som tidigare.

Skivbolagen tycks inte gilla sina kunder. Istället för att försöka locka kunder och ge kunderna vad de vill ha, tycks man ha inställningen att vi alla skall vara tacksamma som får köpa cd skivor till överpriser. Istället för att försöka följa med i utvecklingen gör de allt för att försöka hindra utvecklingen. Istället för att ge oss vad vi vill ha, försöker de få oss att köpa vad vi vill att vi ska köpa.

Vad vi konsumenter vill ha är inte cd skivor, vi vill ha mp3. Och man skulle ju kunna tro att musikindustrin skulle försöka ge oss kunder vad vi vill ha. Men skivbolagen vill sälja skivor, att folk inte vill köpa skivor ser de inte som något problem. ”Land ska med lag byggas” sa Vasa, skivindustrins motto tycks vara ”Med lag skall en bransch byggas”, eller om inte byggas så ska den i alla fall räddas. Vill folk inte köpa skivor, så får väll lagstiftarna se till att bolagen får pengar ändå. Vill vi inte ha musik på våra skivor så skall vi ändå betala till musikindustrin för våra tomma skivor! Och vill vi ha få musik från nätet ja då skall det till drakoniska lagar för att stoppa oss. Personligen tror jag inte att lagstiftning kommer att rädda skivbolagen. Vill de få oss att köpa musik så måste de ge oss konsumenter vad vi vill ha och inte det som de vill att vi ska vilja ha.

Men skivbolagen tycks inte förstå det här. När de till slut blev övertygade att tillåta försäljning genom nätet så valde de att skjuta sig själva i foten genom att kräva DRM skydd. Något som gjorde att när jag köper en låt på ex iTundes så har jag inte full frihet att göra det jag vill med låten utan tvingas till exempel använda apels produkter för annars kan jag inte spela upp min musik. Bara detta skulle få mig att se piratnedladdningen som ett bättre alternativ.

Jag tycker ju att skivindustrin på något sätt borde förstå att om de någonsin ska kunna överleva så måste det som minst erbjuda lika bra produkter som de jag kan ladda ner gratis. Varför skulle jag betala för en produkt om den är sämre än den jag kan ladda ner? Om skivbolagen tillät mig att på ett enkelt sätt hitta och köpa den musik jag vill ha i det format jag vill ha den, så skulle ju jag vara villig att betala ett skäligt pris för det. Men skivbolagen vill inte låta mig enkelt köpa den musik jag vill ha, de vill inte ge den i det formatet jag vill ha och för detta de inte vill låta mig göra vill de att jag betalar ett oskäligt högt pris. Är det då förvånansvärt att det går dåligt för skivbolagen?

Jan Björklund, major och kanske folkpartiets nye ledare, har beslutat att Sverige skall ha nationella prov i alla teoretiska ämnen. Från dagens tre nationella prov skall vi få tolv! Än har han dock inte bestämt om alla tolv skall ges varje år eller om bara hälften skall ges.

Den här idiotin, jo det är idioti och jag ska förklara varför sen, var förståss väntad. Eftersom Majoren vill införa en betygsskala med sex steg istället för dagens fyra, så måste han också på något sätt försäkra sig om att lika prestation ger samma betyg i olika skolor. Utan nationella betyg skulle det vara svårt. Men varför är det dåligt?

De nationella prov som redan funnits i svenska, engelska och matte, har redan till stora delar används för att sätta betyg. Det har snarare varit regel än undantag att du får samma betyg i ämnet som du får på det nationella provet. Med största sannolikhet kommer det bli lika dant med nationella prov i resten av ämnena.

Elever kommer att kräva att få samma betyg i ämnet som de gjorde på nationella provet. På samma sätt kommer föräldrarna ha svårt att acceptera att deras lilla, Fia, Petter, Ali eller Sara får sämre betyg än de presterade på provet. Samtidigt kommer lärarna ha svårt att sätta betyg än provet, eftersom att en skola helst inte vill bli känd som en skola som är för snälla med betyg. Det kommer finnas en press uppifrån att ha ungefär samma medelbetyg inom en skolla som medelbetyget på de nationella proven.

Resultatet är att vi kan säga adjö till de målbaserade betygen vi har idag. Dessa kommer ersättas av betyg som sätts genom en sorts examensprov. Istället för betyg som sätts efter nationellt uppsatta mål kommer vi får betyg som sätts efter nationellt uppsatta prov. Till slut kommer vi få en centraliserad betygssättning.

Tyvärr slutar det inte där. Risken är stor att lärare också kommer att anpassa sin undervisning för att få eleverna att klara sig så bra som möjligt på det nationella provet. Då kommer också undervisningen att förändras från att vara styrd av utbildningsplaner till att vara styrd av proven. Detta i sin tur kommer att begränsa skolors och lärares frihet att lägga upp undervisningen. Undervisningen kommer istället att bli mer likriktad, och mindre möjligheter kommer att finnas för alternativa undervisningsformer. Den pedagogiska utvecklingen kommer att stagnera och målet för undervisningen kommer att förskjutas från att rusta elever för framtiden till att rusta elever att klara ett prov.

Ok det sista är något av en domedagsprofetsisa. Och vi kan ju bara hoppas att det inte går så illa. Men det kommer gå delvis åt det hållet. Eleverna och föräldrarna kommer att se att nationella proven är viktiga för betygen och därför kommer de att kräva av lärarna att dessa lägger upp undervisningen på ett sådant sätt att eleverna får bra betyg på dessa. Så även om det inte blir fult så hemskt som jag beskrev, så kommer det bli mer åt det hållet.

Lärarnas och skolornas frihet att lägga upp undervisningen kommer att minska. Och därmed kommer variationen och möjligheten att välja den skola som passar eleven bäst att minsak. Resultatet blir en ofriare och mer likriktad skola. Är detta verkligen det som det liberala folkpartiet vill?