Vår kära statstelevision lät på Arlanda intervjua lite väl valda resenärer för att få reda på hur de som drabbats av denna strejk kände. De två svenskarna som intervjuades tycktes allmänt stödja strejken och tyckte väll att sådant får man ta. Men en amerikan som intervjuades hade sin egen lösning på problemet, han menade att man borde göra som Reagan gjorde i USA när flygledarna strejkade och helt enkelt sparka allihop. Trivdes de inte med jobbet, så borde de söka sig ett nytt enligt han.

Känns som om den lösningen inte är något som Reinfeldt ska pröva. Fast jag skulle nog kunna tänka mig att många moderater skulle önska att man kunde göra så…

Annonser