Försvaret får endast föra över 170 miljoner från mattrialanslag till sin rörliga verksamhet, det här är mer än en halv miljard mindre än vad försvaret velat. Förklaringen från regeringen är att man inte vill få mer hållbara lösningar. Något som låter logiskt. Försvarsmakten är idag en kollos på lerfötter. Det finns på tok för stor andel skrivbordsofficerare om man jämför med andra länder. Och självklart kostar äldre officerare en massa pengar.

Försvarsmaktens förslag till besparingar har varit att dra in på värnpliktsutbildning, minska flygtid och låta fartygen stanna i hamn. Det är i längden inte hållbart. I stället borde man skära bord de officerare som inte längre behövs. Kanske borde man börja på HKV och göra sig av med ett antal generaler och överstar?

Annonser