Partierna förlorar medlemmar och just idag finns artiklar i både DN och SVD där Mona uttrycker sin oro för framtiden.

Tyvärr har socialdemokraterna idag precis över 100 000 medlemmar. Något som förvånar mig, men då främst att så många fortfarande är medlemmar. För egentligen varför ska du vara medlem?

Problemet med dagens partier är att det är svårt att påverka. Det krävs långt engagemang, och arbete för att kunna komma till en sådan position att man kan föra fram sina åsikter. Detta är i sig ett problem. Vad värre är så är få, i alla fall ungdomar, är allmänpolitiskt engagerade utan snarare intresserade av enstaka frågor.

För att kunna locka nya medlemmar och då framför allt unga behövs nya sätt att organisera partierna. Personligen tror jag på att man måste tillåta folk att engagera sig mer inom enskilda intresseområden istället för att med hull och hår svälja hela ideologin på en gång. Sen bör man nog också öppna upp för mer lösa förbindelser. Måste man vara medlem i ett parti för att framföra åsikter?

Annonser