DN’s ledarsida önskar man idag att utbildning skall premieras. Framför allt vill man ha större lönespridning.

Lönespridning har i sig inget egenvärde, men eftersom utbildning kostar. Dels i form av lån och dels i form av utebliven inkomst. Så måste man ju inse att brist på lönespridning leder till en inkomstspridning. Eftersom inkomsten i detta fall blir lägre sett under ett liv. så i detta fall bestraffas de som utbildar sig, eller ska vi säga de som utbildar sig "fel" dvs som till sjuksköterskor.

Kanske har också lönenivån något med kvalitet att göra? Eller är det för långt att gå? Kanske får man vad man betalar för och låga löner till sjuksköterskor kan ju leda till sämre vård möjligen?

Låt mig göra en jämförelse med lärare. Jan Björklund jämför gärna Svenska skolans prestationer med Finland. Vilket förståss är intersant, och lite olika slutsatser dras. Vår kära skolminister har uppenbarligen dragit slutsatsen att vad skolan behöver är mer disciplin. Men kanske är det som behövs högre lön. Trotts allt jämfört med Finland har Svenska lärare mycket lägre lön, framför allt blir skillnaden större med tiden.

Kanske får man vad man betalar för.

Annonser