I ett öppet brev vädjar Södertälje kommun till regeringen om att få slussa flyktingar vidare till andra kommuner. Något som låter rätt rimligt. För trotts allt vad som inte är rimligt är att Södertälje skall ta emot fler Irakiska flyktingar än flertalet nationer där ibland USA.

Vad som inte heller är rimligt är att vissa kommuner, som knappast kan anses överfulla av flyktingar knappt tar emot några. Dessa kommuner, oftast moderatledda, borde ta sitt ansvar för flyktingmottagandet. Istället kommer de med ursäkter som att det inte finns tillräckligt med hyresrätter i den egna kommunen eller något annat lika ihåligt. Ihåligt eftersom de styrande i kommunen, oftast moderater, inte har någon som helst tanke på att försöka fixa till problemet så att kommunen kan börja ta sitt ansvar.

Flyktingmottagandet måste vara en nationell angelägenhet, det får inte vara så att ett fåtal kommuner skall fungera som Sveriges samvete meddans andra kommuner försöker smita undan. Det hela påminner mig om värnplikten där det alltid fanns några som gjorde det som måste göras medans andra spenderade tid och energi på att försöka smita undan. För att erinra sig löjtnant Andersons or ”frihet och ansvar. Det är en vågskål” med vilket han menade att vi hade friheten att sköta oss själv så länge vi klarade av att ta ansvaret. Uppenbart är att kommunerna i stort inte klarar av det ansvar de har, utan de lataste och egoistiskaste kommunerna parasiterar på de som är duktiga och flitiga kommuner.

Så om nu kommunerna inte klarar av att ta det ansvar de fått, så bör de inte heller ha den friheten de nu har. In med mer tvång! Varför inte ge alla kommuner en kvot flyktingar som de måste kunna ta emot, och de kommuner som inte klarar av det eftersom de kanske inte har tillräckligt med bostäder, ja de får väll helt enkelt bygga nytt.

Annonser