Prostitution våldtäckt mot betalning På svd.se har debatten uppenbarligen gått het vad gäller Claes Borgströms förslag att höja straffet för sexköp. Något som fått vissa läsare att bli upprörda. Med smått förvirrade och oftast rätt korkade argument försöker de likställa anti-torsk lagen med Taliban styre eller något lika absurt.

Den genomgående tanken är att vuxna män som har råd borde få köpa sex om de vill från kvinnor som behöver pengar.

Självklart är den argumentationen helt befängd.

Jag skulle snarare vilja hävda att en sexköpare i grunden gör sig skyldig till våldtäckt. [så ett maxstraff på två år är inte direkt högt]
Låt mig förklara:

Grunden för en våldtäckt är att den ena personen inte vill ha sex med den andra personen men blir tvingad till att ha det. Tvånget är i normala fall antingen våld eller hot om våld. Senare lagstiftning har också sagt att det är våldtäckt att utnyttja någon som inte är kapabel att freda sig (till exempel om tjejen däckat). Prostitution följer samma mönster. Den ena personen (oftast kvinnan) vill inte ha sex med den andra personen (oftast mannen) men är på grund av ekonomiska omständigheter tvingad till det. Det är ett faktum att sex i detta fall inte sker frivilligt. Om kvinnan av egen fri vilja skulle vilja ha sex med mannen så skulle hon ju kunna ha det utan att ta betalt.

Men, skulle då någon kunna invända, mannen tvingar ju inte kvinnan att köpa sex han erbjuder ju henne bara pengar det står ju henne fritt att säga nej.

Men är det så enkelt?

Nej, visserligen erbjuder han henne pengar men hon har ju inget val. Hon är i behov av pengar och är därför lika lite kapabel att freda sig som tjejen som däckat på grund av för mycket alkohol. Sexköparen utnyttjar därför det faktum att hon inte kan säga nej. Och det faktum att hon går med på att ha sex trotts att hon inte skulle haft sex utan att få betalning, bevisar att hon blir utnyttjad.

En person som blir tvingad till sex blir våldtagen. Den som tvingar till sig sex eller utnyttjar en annans oförmåga att freda sig från sex våldtar.

Ergo, sexköp är våldtäckt.

Annonser