Om 11 dagar dvs den 20:de januari 2009 så svärs den nya pressidenten Barack Obama in som den 44de Amerikanska pressidenten. Samtidigt lämnar nummer 43 sin platts i vita huset och ingen tycks skana han. Vanity Fair har låtet sammla lite olika konstnärers alster för att hedra eller minnas George W Bushs tid vid makten.

The Imperial Family

The Imperial Family

Genomgående tema vice presidenten styr och presidenten bara leker. Nästa bild är något mer läskig…

Annonser