DN’s vetenskapsredaktion låter i en serie artiklar uppmärksamma evolutionsteorin. Själv är jag alltid lika imponerad av att det faktiskt finns folk som närmast desperat motsätter sig denna teori. Detta trotts att jag spenderade stora delar av gymnasiet med att debattera mot just dessa så kallade kreationister (ja jag hade för mycket fritid under gymnasiet). Men uppenbarligen är Darwins gamla teori fortfarande kontroversiell inom vissa (religiösa) grupper.

Evolutionsteorin är i sin enklaste form väldigt lätt att förstå, slumpvisa förändringar förs vidare och de som i en viss selektiv miljö ger en fördel kommer att föras vidare och på grund av detta sker förändring.

Det här är evolutionsteorin i enkelhet. Självfallet blir det mycket mer komplext när man faktiskt ska försöka förstå sig på det hela.

För den som känner tvivel angående huruvida det finns bevis för evolutionsteorin rekommenderas denna video av AronRa där bevis för evolutionsteorin förs fram utifrån ett taxonomiskt perspektiv:

Annonser