Vattenfall vill bygga fler reaktorer och man får hoppas att våra politiker kan bestämma sig för vad Sverige faktiskt ska göra med kärnkraften. Det vettigaste vore att bygga ut eftersom det är svårt att se hur enbart förnyelsebara energikällor ska kunna ersätta våra fossila energikällor.

Man måste vara något av en extremoptimist, kanske med enbart begränsad kontakt med verkligheten om man ska tro att beroendet av fossila bränslen kan brytas utan kärnkraften. Tittar vi på bilden ovan över jordens energiförbrukning uppspaltat efter ursprung ser vi att fossila bränslen står för en överdrivet stor del av energin vi använder. Förnybar energi står för en mycket litet del av den energi vi använder, även kärnkraften står bara för en mindre del. Skall vi kunna bryta beroendet av fossila bränslen är det inte realistiskt att tro att vi samtidigt också kommer kunna avskaffa kärnkraften.

Tyvärr kommer antagligen inte våra politiker att ha modet att gå på denna linje. Istället kommer Sverige att importera el från länder som har och bygger ut sin kärnkraft (så som Finland). Kollektivt hyckleri kallar jag sådant, men det är ju inget ovanligt…

Annonser