Flavius Vegetius Renatus skrev för ungefär 1500 år sedan sin militära manual De Re Militari (ungefär: angående millitära frågor) en text som fick stort inflytande under medeltiden och ungefär fram till Napoleons dagar. Idag är Vegetius antagligen mest känd för sitt citat ” Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum” eller omformulerat som ” Si vis pacem, para bellum”, önskar du fred förebred för krig.

Med detta citat kan man sammanfatta debattartiklarna av Björn von Sydow och Bo Pellenäs i DN respektive SVD. Och faktum är väll att Vegetius sanning knappast är mindre sann så här femton sekler senare.

Annonser