Det går stadigt framåt för socialdemokraterna och rakt nedåt för moderaterna i Demoskops senaste opinionsundersökning inför EU-parlamentsvalt. Som socialdemokrat känns det här mycket glädjande men tyvärr är ju i alla fall denna opinionsundersökning inte särskilt pålitlig. Demoskop tillhör de opinionsinstitut som bara låter intervjua runt 1000 personer, det krävs därmed inga studier i matematisk statistik för att förstå att när nästan halva intervju gruppen är osäker på om de i huvudtaget kommer att rösta så blir resultatet av undersökningen mycket osäker.

Själv litar jag inte mycket mer på denna opinionsundersökning än jag litar på min egen undersökning av opinionen som jag baserar på noggranna studier av sumpen i botten av min tekopp. Där tyder samlingen av svarta prickar till vänster i koppen på att starka vänstervindar råder, och den lilla klungan av ensamma prickar långt ned nästan i mitten* tyder på att piratpartiet får in en parlamentariker. Hoppfullt nog tycks mina studier sammanfalla med Demoskops så med all säkerhet är just denna undersökning rätt, eftersom dessa båda oberoende undersökningar stödjer varandra.

* Koppens mittlinje utgörs av diametral linjen utgående från koppens öra, där örats position reppressenterar nedåt i det lokala koordinat systemet. Possitioneringen av åsikter basseras sedan på The Political Compass indelning av åsikter.
Annonser