Kan någon ge en bra förklaring till varför TV avgiften skall utgå per hushåll som har TV? Finns det någon som helt logik bakom det idag?

TV avgiften var säkert logisk på den tiden då en normal familj inte hade mer än en TV, den fortsatte på sitt sätt att vara logisk även när en familj kunde ha mer än en tv för även om du hade mer än en TV så fans det ändå bara två kanaler att titta på. Antalet TV apparater i familjen påverkade inte så mycket vad familjen kunde se på så mycket som var familjemedlemmarna kunde se det.

Idag, med en uppsjö av TV kanaler bara inom publik servis och ännu fler utanför kan man ju ställa sig frågan varför det skall finnas en avgift som skall betalas per hushåll som har TV-mottagare. Inte blir det enklare att förstå den dagen SVT börjar sända så mycket på webben att varje dator börjar räknas som en TV mottagare.

Nej jag kan inte förstå logiken. En familj två barn två föräldrar betalar en avgift. Skiljer sig föräldrarna ska de betala två. När barnen flyttar ut skall de betala fyra. Det är inte så att antalet tv tittare har ökat, och inte heller nödvändigtvis så att antalet tv apparater har ökat ändå skall avgiften betalas per hushåll.

Så för en gång skull håller jag med Krisdemokraterna, lägg tv avgiften på skatten.

Annonser