Arkiv för månad: december, 2009

Med anledning av att den fria världens ledare varit i Oslo och tagit emot Nobels fredspris, tyckte jag en liten ”hyllning” var på sin plats.

Vodpod videos no longer available.

more about ”Barack Obamaman”, posted with vodpod

Annonser

Så idag, eller nå egentligen igår, kom SCB’s stora opinionsundersökning. En massa intressant har skrivits av diverse bloggare och media. Själv har jag suttit och pluggat inför en tenta, men eftersom jag hela tiden blivit distraherad av diverse funderingar så känner jag att jag måste skriva av mig lite.

Dagens resultat där de rödgröna får majoritet i den största av de opinionsundersökningar som genomförs är förstås mycket glädjande. Intressant är också att notera att denna undersökning är gjord före det att den senaste sjukpenningsskandalen briserade. Med andra ord moderaterna har inte blivit bestraffade för den negativa press de fått de senaste veckorna.

Kent Persson (m) påpekar i sin blogg att dagens resultat för moderaterna på 26,2% innebär att man tangerar föra valresultatet, ett resultat som historiskt var ett mycket bra resultat för moderaterna. Därför är det så klart svårt att se dagens resultat som ett misslyckande för moderaterna, något som annars både DN’s Henrik Brors och SvD’s Lena Hennel föreslår.

Nej jag håller helt med Kent Persson, resultatet av SCB’s stora opinionsundersökning kan inte riktigt ses som ett stort misslyckande för just moderaterna. Mer allvarligt, om man ser till föregående valresultat, är situationen för de borgerliga småpartierna.

Lite enkel matematik säger oss att om moderaterna tangerar sitt tidigare resultat så måste hel den borgerliga nedgången beror på att småpartierna, FP, KD och C tillsammans backat. Och vist är det så, inte bara tillsammans utan vart och ett av partierna har backat. Jämfört med valet så har Folkpartiet förlorat 13% av sina väljare, Kristdemokraterna har förlorat 27% av sina, och centerpartiet har förlorat hela 37% av sina väljare.

Ser man till väljarströmmarna så förlorar kristdemokraterna väljare till socialdemokraterna. Folkpartiet förlorar väljare till både socialdemokraterna och miljöpartiet. Centerpartiet blöder både åt höger och vänster då väljare går likväl till socialdemokraterna och miljöpartiet som till moderaterna och folkpartiet.

Allians för Sverige, så viktig för den borgerliga enigheten och valsegern har inte givit utdelning för de mindre allianspartierna. Delvis kan detta skyllas på den moderata dominansen i regeringen. Kanske är lite av problemet just enigheten. När alliansens partiledare bakom stängda dörrar förhandlar fram alliansens politik och sedan gemensamt och eniga pressenterar den så finns det inte mycket rum för diversifiering mellan partierna. För en väljare blir det då också svårt att se någon direkt skillnad mellan partierna. Om alla fyra allianspartier bara är allmänborgerliga, vad finns det då för skäl att rösta på något annat än det parti som syns och hörs mest? Det vill säga moderaterna.

För socialliberala väljare finns knappast några alternativ, både centern och folkpartiet har vandrat högerut och kristdemokraterna var aldrig ett alternativ. Alternativen har varit att gå över till det rödgröna blocket eller till moderaterna. Och ser vi till väljarströmmarna så är det exakt de alternativ som väljarna valt.

Jag har skrivit tidigare att jag tror att alliansen kommer att ha svårt att vinna utifall man inte lyckas med att lyfta de mindre partierna. Att moderaterna ensamma skall lyckas vinna valet känns osannolikt.

Nå nu räcker det med analys, tillbaka till att plugga inför tentan.

Läs även andra bloggares åsikter om , och .

Jag ser just nu på riksdagens debatt om sjukförsäkringen, titeln till inlägget är ett citat av miljöpartiets Gunvor G. Ericson, nyss uppmanade Veronica Palm (S) socialminister Christine Husmark Persson (M) att släppa prestigen och ”göra om och göra rätt”. Det här är en uppmaning som upprepas av de rödgröna, och som förts fram förut. Uppmaningen kommer dock att falla för döva öron. Regeringen har bestämt sig och om man så måste lappa och laga båten när den redan är till sjöss så ska man likt förbannat ge sig ut i stormen. Just därför så skall nu förslaget kompletteras bara tre veckor innan dess att det träder ikraft. Vänsterpartiets LiseLotte Olsson förutspår dessutom att regeringen kommer tvingas att komplettera kompletteringen.

Ärligt talat vad är det här för pajaserier som alliansen håller på med? Regeringen och dess företrädare Husmark Persson har haft all möjlighet att ta in information och förbättra förslaget långt innan det att det träder ikraft. Det har funnits tydliga signaler från remissinstanserna om vad regeringens förslag kommer att få för effekter. Husmark Persson måste själv ha förstått detta senast för tio månader sedan (om inte tidigare). Trots det så reagerar inte regeringen för än en debattartikel publiceras i DN. Då ska plötsligt förslaget göras om.

En följd av denna panikartade förändring är att myndigheterna som skall hantera detta kommer att få minimalt med tid för att anpassa handläggningen. IDG beskriver hur detta får till effekt att A-kassornas samarbetsorganisation, SO, inte kommer hinna genomföra nödvändiga förändringar av sitt IT system för att detta skall kunna hantera de nya reglerna.

”SO menar att den tid a-kassorna har på sig att förbereda och genomföra de föreslagna ändringarna, som kommer att innebära förändringar av a-kassornas handläggningssystem, är oacceptabelt kort. För att handläggningssystemen ska kunna byggas om med tillfredsställande säkerhet krävs i vart fall en tid på sex månader från att alla förutsättningar för ändringarna är klara – det vill säga från att alla oklarheter kring förslaget är undanröjda”

Istället för sex månader kommer SO att ha tre veckor (som dessutom infaller under de alltid så högproduktiva jul och nyårs veckorna). Resultatet av detta blir att dessa 17 000 som nu kastas ut från sjukförsäkringen kommer att tvingas hanteras manuellt, och ändå skall dessa få sin ersättning i Januari lovar Sven-Otto Littorin.

Kunde det inte nu vara dags att göra som Veronica Palm föreslår och helt enkelt släppa prestigen och lägga det här förslaget på is och sedan komma tillbaka med ett mer genomarbetat förslag. För en sak har alliansen helt rätt i och det är att det systemet som fanns tidigare inte var bra, om detta är även de rödgröna helt överens. Men det finns inget skäl i världen att ersätta ett dåligt system med ett sämre.

Mer läsvärt:
Mona Sahlin skriver i Aftonbladet.
– Oppositionskommentarer av de rödgröna i Svd
– De anställda på FK kräver ursäkt.

DN: 1, 2. Expressen: 1, 2. Aftonbladet: 1, 2. SvD: 1
Fler nya blogginlägg:

Peter Andersson om ”Regering som vet och följer eller elaka statstjänstemän på F-kassan?”
Peter Högberg om ”orkanen i välfärdens hus”.
Annarkia om ”Riv upp, gör om, gör rätt”.
Anna Vikström om skrivningar i S-budgeten och att regeringen visste..
Roger Jönsson om att regeringen visste men struntade..
Rasmus Lenefors om det hjärtlösa i hela…affären…
Jimmy Jansson om lögner…
Johan Westerholm om fler lögner och hjärta hos FK?
Claes Krantz om regeringen tänker….
Alliansfritt Sverige om sanningsord från en avgången ordförande..
Karin B om tomten Reinfeldts gåva till …folket..’
SSK-bloggen om en febrig regering

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , och .

Sent skall syndaren vakna. Det kan knappast undgått någon att alliansregeringen varit utsatt för en veritabel storm i media och opinion på grund av deras absurda regler som tvingar svårt sjuka att söka jobb. När reglerna klubbades i riksdagen valde de borgerliga ledamöterna att applådera, men efter kritiken de senaste dagarna har det blivit svårt att försvara de absurda reglerna.

Ryggmärgsreflexen från alliansen när kritik förs fram har som vanligt varit att försöka hitta någon att skylla på. Men efter som den naturliga syndabocken försäkringskassan, enbart tolkat de lagar som alliansen låtit skriva dem, tvingades idag plötsligt alliansen och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) att backa och göra ändringar i lagen. Något en samlad opposition är tacksam för.

Gunnar Axén (m) ordförande i socialförsäkringsutskottet kommenterar det hela med att:

Vi tyckte att det var tydligt i lagstiftningen där det står att personer med mycket allvarliga sjukdomar ska kunna ha sjukpeng under obegränsad tid. Och inte ens Försäkringskassan pekade på att det skulle vara något problem när lagtexten gick på remiss för lite drygt ett år sedan. Man hade ju kunnat hoppas på att myndigheten hade uppmärksammat oss på att det fanns en sådan här lucka eller lapsus. Men ytterst är ansvaret givetvis vårt. Vi är bara människor trotsa allt.

Uppenbarligen tycks Axén ha missat det faktum att dåvarande chefen för Försäkringskassans Inger Efraimsson valde att avgå i protest mot regeringens hårdare regler. Uppenbarligen glömmer också Axén att SKL i sin remiss till regeringens proposition om hårdare regler för sjukskrivning menade att förslaget inte var tillräckligt genomarbetet och att tre veckor, ja just det tre veckors, remisstid var för lite:

Inledningsvis vill SKL framhålla att vid reformer av sjukförsäkringen är det grundläggande att sjukförsäkringen är rättssäker, effektiv och förutsebar för att den ska uppfattas som rättvis och legitim. Det föreliggande förslaget är mot denna bakgrund inte tillräckligt genomarbetat.

Det är även SKL:s uppfattning att remisstiden (tre veckor) är oacceptabelt kort och att den pågående trenden mot allt kortare berednings- och beslutsprocesser – inklusive korta remisstider – är mycket olycklig. Detta riskerar att leda till brister såväl beträffande beslutens kvalité som deras demokratiska förankring.

Ett ödmjuka tipps till regeringen, för att i framtiden slippa att misslyckas så här kapitalt, skulle ju vara att dels borde börja lyssna på remissinstanserna ,det är ju trotts allt därför det finns. Men framför allt se till att remissinstanserna har tid nog att pressentera en bra remiss.

Läs även andra bloggares intressant åsikter om , , och .