För mig handlar frågan om pensionärsskatten och mitt motstånd mot den om två saker; princip och moral. Pension är uppskjuten lön och därför skall den beskattas på samma sätt som lön. Alla eventuella avsteg från detta måste motiveras inte bara utifrån ett nyttoperspektiv utan också utifrån ett moraliskt perspektiv. Är det rätt att en person som arbetat och betalat skatt hela sitt liv, på sin ålders höst skall behöva stå för ett större skatteuttag än den som arbetar?

Alliansen har nu lovat att sänka skatten för pensionärer, detta beror dock inte på att man insett det moraliskt tvivelaktiga i att ha en speciell beskattning av pensionärer, man tänker nämligen fortfarande ha kvar denna skillnad. Istället tycks deras motiv vara att vinna pensionärsröster.

Tyvärr blottar detta en trend av att dutta ut skattesänkningar eller skattehöjningar baserad dels på tekniska motiv, men också på vart dessa sänkningar eller höjningar kommer att ha mest gynnsam effekt på den egna opinionen. Till detta är inte bara alliansen skyldig även de rödgröna kan kritiseras för samma tendens. Alliansen har dock under den senaste mandatperioden varit ovanligt driftiga i att dutta ut skattesänkningar, och därmed ökat (i brist på bättre ord) duttifieringen av skattesystemet.

Man har sänkt skaten för de som arbetar. Man har sänkt skatten något mindre för de som är pensionärer. Man har infört Rot och Rut. Och man har nästan avskaffat fastighetsskatten, det vill säga man har bytta namn på den, paketera om den och införde ränta på uppskjuten vinst.

Resultatet är att Sveriges skattesystem mer och mer börjar se ut som ett mellanting mellan en schweizerost och modern konst. Fyllt av hål men inte helt rätt att begripa.

Här kommer vi in till det rent principiella skälet mot pensionärsskatt. Det finns ett värde i att ha ett skattesystem som går att begripa även för den som inte är utbildad ekonom. Detta är särskilt sant för skatter som tas ut av privatpersoner, men gäller även skatter som tas ut av företag. Vist går det att motivera punktbeskattningar likt koldioxidskatt, alkoholskatt eller tobaksskatt, men dessa bör användas restriktivt. Det här är något som politiker på båda sidorna av blocket bör ha i minnet nu när vi går in i valrörelsen och vallöftena börjar hagla.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , och .

Annonser