Idag har SvD en serie artiklar om klimatförändringarna och den kritik som har riktats mot IPCC till följd av vissa fel i en av deras rapporter. Sorgligt nog, om än något ironiskt, återfinns flera fel i SvD:s artikel något som uppmärksammats av uppsalainitiativet.

Något som jag tycker är viktigt att påpeka är att inget av fel som SvD tar upp handlar om sambandet mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och dess uppvärmande effekt. Faktum är att felen som uppmärksammats inte återfinns i den rapporten som behandlar detta samband. Istället härstammar de uteslutande från en rapport som berör följdverkningarna av global uppvärmning.

IPCC har nämligen tre grupper vilka var och en publicerar en egen rapport. Den första och mest kända behandlar den mänskliga påverkan på klimatet, det vill säga i princip sambandet mellan ökat utsläpp av koldioxid och global uppvärmning. Den andra behandlar följderna för mänskan och miljön av klimatförändringarna, det vill säga hur vi påverkas av att klimatet blir varmare. Den sista tar upp metoder för att bekämpa klimatförändringarna.

Det är alltså i den rapport som kommer från grupp två som vi återfinner de fel SvD tar upp. Sorgligt nog försöker diverse skeptiker till global uppvärmning använda just dessa fel som ett argument emot sambandet mellan global uppvärmning och koldioxidutsläpp genom att försöka misskreditera IPCC och klimatforskningen. Detta som sagt trotts att sambandet mellan global uppvärmning och koldioxidutsläpp inte ens behandlas i den rapporten. Retoriskt är denna metod för ifrågasättande relativt vanligt; hitta ett fel hos motståndaren som inte nödvändigtvis behöver ha något att göra med det som argumenteras och ifrågasätt med hjälp av detta fel motståndarens trovärdighet. Vetenskapligt är denna metod rent intellektuellt ohederlig.

För faktum kvarstår, de vetenskapliga stöden för ett samband mellan mänsklig påverkan och global uppvärmning är överväldigande. De grupper som ifrågasätter detta samband gör det inte genom att på ett vetenskapligt sätt ifrågasätta metoder eller resultat.  Istället gör man det genom att försöka ifrågasätta trovärdigheten hos diverse organisationer och forskare för att på detta sätt försöka få oss att tro att det inte går att lita på klimatforskningen eller klimatforskarna. Ett ovärdigt agerande enligt mig.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern.
Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , och .

Annonser