Aftonbladet tar idag upp frågan om hur Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs skattesänkningar leder till lägre löner.  En av delarna i det som döljer sig bakom alliansen uttryck: ”det ska löna sig att arbeta”.

Den andra delen av strategin är att sänka bidrag och ersättningar från allmänna försäkringar, så som gjorts med sänkt a-kassa och hårdare regler i sjukförsäkringen, vilket tvingar folk att ta jobb till lägre lön.

Sista delen är en försvagning av facket vilket gör att anställda får svårare att kräva löneökningar och tvingas acceptera lägre minimilöner.

Resultatet blir att de som har det sämst kommer att få det ännu sämre. Lägre bidrag och lägre lön blir resultaten för de fattigaste i samhället. För det stora flertalet i mitten blir resultatet att real lönerna kommer stå stilla. De som kan glädja sig är det som redan har de högsta lönerna. Deras löner kommer inte att sänkas samtidigt som de kommer få betala lägre skatt. När de som har det sämst blir fattigare och de som tjänar mest blir rikare leder detta till att klyftan i samhället ökar. Faktum är att som bilden ovan visar så har detta redan skett. En sorts omvänd Robin Hodd politik, man tar från det fattiga och ger till de rika.

Det är det vi socialdemokrater och rödgröna menar när vi säger att alliansen har en politik för ökade klyftor.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , och .