Bloggförfattaren, det vill säga jag, vill bara meddela att han numera även återfinns på Alliansfritt Sverige till vilka de mer renodlade allians kritiska inläggen kommer att flytta.