Arkiv för kategori: Idioti

Jag noterar att samtliga alliansens ungdomsordförande tycks ha missat grundskolematten, kanske ett utslag av Jan Björklunds flumskola, för i en debattartikel i SvD skriver man:

”Hur tror vänsterpartierna att det ska skapa fler jobb genom att göra det dubbelt så dyrt att anställa?”

För den som inte är totalt matematiskt obildad så innebär ett borttagande av ungdomsrabatten, att anställningskostnaden blir 1,3142 gånger utbetald lön, istället för 1,1549 gånger, detta betyder att kostnaden ökar med 13,7 % vilket givetvis är långt ifrån den dubblering som alliansens ungdomsordföranden pratar om (om någon ungdomsordföranden för något alliansparti tittar in så är en ökning med 100 % en dubblering).

Jag antar att vi kan dra slutsatsen att de lider av kollektiv inkompetens.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och .

Annonser

SvD:s så kallade faktakoll har totalt förlorat sin trovärdighet i och med att man helt osakligt ger Mona Sahlin gult ljus påståendet att ungdomsarbetslösheten är 30 procent. Motiveringen från SvD till det gula ljuset är att denna statistik även innehåller studenter som söker jobb, och att SvD menar att heltidsstudenter inte kan anses vara arbetslösa.

Låt oss börja med att konstatera att Mona Sahlin i detta fall hänvisar till den officiella svenska arbetslöshetsstatistiken så som den rapporteras av både SCB och Eurostat. Den definition som används där är samma för hela EU och följer de riktlinjer som är uppställda av FN organet ILO. Enligt denna internationella definition räknas även heltidsstuderande som söker arbete så som arbetslösa.

Detta påstående av Mona härstammar från en debattartikel i Aftonbladet där hon skriver att:

”Regeringen har misslyckats med jobben. Ungdomsarbetslösheten överstiger 30 procent och är bland de högsta i Europa. Nu är 190.000 ungdomar mellan 15 och 24 år arbetslösa i Sverige. Det är en ökning med 31.000 under det senaste året – och med närmare 100.000 sedan valet år 2006 (säsongsrensat 58.000).”

Granskar vi detta citat så ser vi att det i huvudsak kan sammanfattas med tre påståenden:

  • Ungdomsarbetslösheten är hög.
  • Sveriges ungdomsarbetslöshet är bland det högsta i Europa.
  • Sveriges ungdomsarbetslöshet har ökat sedan förra året och sedan valet 2006.

Samtliga dessa påståenden är tveklöst sanna. Ungdomsarbetslösheten är hur man än väljer att räkna den hög, detta oberoende av om man använder officiella definitionen av ungdomsarbetslöshet eller om man använder sig av någon annan.

Men eftersom vi nu använder samma definition i Sverige som i övriga EU så är det väldigt lätt att konstatera att Sveriges ungdomsarbetslöshet är bland de högsta i Europa. Då spelar det ingen roll att denna statistik innefattar studerande eftersom statistiken i övriga Europa gör det samma.

Och oberoende av hur man räknar så är det helt sant att ungdomsarbetslöshet ökat, antingen om man mäter andelen arbetslösa ungdomar eller antalet, inkluderande eller exkluderande studenter.

Det är närmast häpnadsväckande att SvD anser att när Mona Sahlin hänvisar till officiell statistik vilken följer en internationellt uppställda definition, så är inte detta nog för att de ska anse att hon talar sanning.

Särskilt anmärkningsvärt blir det när man samtidigt ger Anders Borg grönt ljus för ett påstående om ”Sysselsättningen ligger på 50 000 högre än 2006.” Anders Borg väljer här att jämföra sysselsättningen helåret 2006 med helåret 2009, och använder man just denna jämförelse så är påståendet sant, men man kan på väldigt goda grunder ifrågasätta denna jämförelse. Under hela 2009 så minskade nämligen sysselsättningen, men genom att använda genomsnittet över hela året så verkar sysselsättningen högre än vad den var när Anders Borg gjorde jämförelsen, vilket var i april 2010. Eftersom att sysselsättningen dessutom ökade under hela 2006 så betyder genomsnittet att delar av den sysselsättningsökning som skedde 2006 inte räknas in. Alltså får Anders Borg genom ett smart val av jämförelsepunkter en maximal ökning av sysselsättningen. Trotts denna tveksamhet så väljer SvD att ge honom grönt ljus med hänvisning till att:

”I den politiska debatten väljer givetvis partierna att referera till den statistik som förstärker de egna argumenten.”

När Mona Sahlin gör just detta, men till skillnad från Anders Borg inte gör någon tvivelaktig jämförelse utan enbart hänvisar till officiell statistik så som den definieras i enlighet med internationell standard, då anser däremot SvD att hon inte förtjänar grönt ljus. Enda slutsatsen vi kan dra är att för socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin gäller andra krav enligt SvD en vad som gäller för en moderat finansminister. Patetiskt enligt mig.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Bilden ovan är snodd från Victor Svedberg

Noterar att dagens snackis i bloggosfären är uttalandet vår kära moderata statsminister Fredrik Reinfeldt gjort om att ungdomsarbetslösheten bara är en skapad synvilla.

Statsministern tycks hänvisa till det i denna statistik även ingår ungdomar som studerar men som söker jobb. Vilket sakligt sett är sant men det ger knappast grund för att vifta bort ungdomsarbetslösheten som en ren inbillning. För det är ju inte bara nivån på ungdomsarbetslösheten som är skrämmande hög, det är också den stora ökning som skett.

Ser man på den äldre gruppen ungdomar, de mellan 20 -24, de som har lämnat gymnasiet och är på väg in i vuxenlivet, så ser vi en ordentlig ökning av arbetslösheten. Mellan första kvartalet 2007, när Fredrik Reinfeldt som nytillträdd statsminister för första gången kunde sätta sin politiska prägel på Sverige, och första kvartalet i år så har arbetslösheten för denna grupp ökat med ungefär 8 %-enheter. Bara ökningen är alltså nästan lika stor hela arbetslösheten är totalt sett. Det motsvarar ungefär 50 000 fler arbetslösa ungdomar, jag har svårt att tro att alla dessa ungdomar är synvillor.

Därtill ska man komma ihåg att ungdomsarbetslösheten mäts på samma sätt i hela Europa, så att det faktum att Sverige tillhör de länder som har den högsta ungdomsarbetslösheten har inte något att göra med att studerande inkluderas. Dessa inkluderas nämligen i alla länders mätningar.

Förvånansvärt, för övrigt, att inte media tagit upp detta, de brukar ju annars vara snabba på att hugga på minsta kommentar.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , och .

Jag har suttit och snackat lite med flertalet vänner här på KTH och det visar sig att rätt många har fått krav från CSN. Krav som är lika orimliga som de är absurda. Eftersom vi samtliga är teknologer och därmed problemlösare så har diverse olika lösningar bollats runt mellan oss. Här följer två av de mer ”seriösa” förslagen:

  • Högskoleminister Tobias Krantz (FP) bör med omedelbar verkan sparka CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin. För att detta inte skall ses som ministerstyre bör det hela bara motivers med att regeringen bara i allmänhet inte har förtroende för generaldirektören. Beskedet kan med fördel lämnas via SMS. Därefter bör man tillsätta och avsätta generaldirektörer till dess en generaldirektör tillsätts som förstår vinken och drar tillbaka kraven.
  • Regeringen inför en automatiserad process för att ge nåd till samtliga studenter som söker nåd på grund av CSN:s felaktiga krav. Enklast vore om detta sker genom en ansökan på regeringens hemsida.

Eller så inser CSN det orimliga i deras tolkning av regelverket.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Flertalet media har lyft CSN:s orimliga krav på återbetalning från studenter som studerar heltid. Studenter på framför allt tekniska högskolor, som den jag själv studerar vid, KTH, har fått elaka brev från CSN där man begär tillbaka pengar för att CSN anser att de felaktigt fått ersättning för studier som de inte bedrivit. Skälet beror enbart på att CSN och högskolorna har olika sätt att se på heltidsstudier. Högskolan anser att heltid är att läsa 60 hp per år, meddans CSN anser att det är att läsa 30 hp per termin. Problemet uppstår då programmen som studenterna följer kan vara upplagda på så vis att studenten exempelvis är registrerad på 28 hp på hösten och 32 hp på våren.

CSN:s tolkning av det hela är att studenten felaktigt fått ersättning för höstterminen och ersättningen motsvarande 2hp 25% skall betalas tillbaka. Men CSN anser däremot inte att några extra pengar skall betalas ut för vårterminen, 32 hp räknas nämligen som 30 hp. Resultatet blir att den stackars studenten, som bara följt sitt program, får ett krav från CSN och hotas med polisanmälan om studenten inte betalar tillbaka.

Var och en vettig mänska borde med arslet och en bit krita kunna räkna ut att detta är helt absurt. Tyvärr så är byråkraterna på CSN uppenbarligen inte vettiga mänskor.

CSN gör dessa kontroller för att begränsa fusk. Tyvärr är det enda sättet som en programstudent kan komma undan just genom att fuska. Det CSN tittar på är nämligen inte hur många poäng du tar som student, utan hur många du är registrerad på. Det här innebär att det enklaste sättet att komma undan är att helt enkelt registrera sig på någon fristående kurs och sedan skita i den.

Egentligen är detta närmast absurt men det ger en enkel lösning för studenter som vill komma undan. Faktum är att det hela kan systematiseras och detta leder mig till ett briljant förslag för hur de berörda tekniska högskolor, likt KTH och Linköping kan lösa problemet för studenterna i framtiden.

Starta upp en fristående kurs som läses på distans som ni automatiskt skriver in studenter på. Kursen kan exempelvis heta ”tillämpad logik för CSN relaterad juridik och byråkrati”. Syfte är givetvis bara att fylla ut terminerna. Eftersom teknologer inte bör kunna få extra poäng av flumkurser bör kursen i sin uppbyggnad uppmana teknologerna till overksamhet. Detta kan uppnås genom att låta kursen bygga på självständiga litteraturstudier av CSN:s regelverk och dess tillämpning, med examination i form av en uppsatts där logiken i sagda regelverk förklaras. Eftersom det senare är omöjligt kan ni med gott samvete underkänna samtliga som läser kursen. Därmed blir CSN lyckliga, studenterna lyckliga, och högskolan lycklig. Win win för alla.

Eller så kan ju CSN ta sitt förnuft till fånga och inse det orimliga i att jaga studenter, kräva pengar av dem och hota dem med polisanmälningar bara för att de hamnat i klorna på en analfixerad myndighet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

[Varning följande inlägg kan initialt innehåla spår av sarkasm]

Jag måste säga att jag är besviken, ett tag trodde jag att vi fått en justitieminister som likt den röda drottningen ur Alice i underlandet stolt kunde deklarera:

‘Sentence first—verdict afterwards.’

För är det något som Sverige saknat så är det fler kreativa straff som verkställs innan frågan ens prövas i domstol. Jag hade sett fram emot införandet av webb sänd smisk för skattesmitare och påtvingad koprofagi för misstänkta rattfyllerister.  Kanske man till och med kunnat löpa linan ut och helt enkelt avskaffa domstolsväsendet, tänk vad mycket pengar man kunnat spara. Men ack och ve, idag backade till slut justitieminister Beatrice Ask från sitt eminenta förslag att skicka ut gredelina kuvert till misstänkta sexköpare. Uppenbarligen har någon så här efter sex dagar lyckats övertyga henne om att det på något sätt är mer rättssäkert om frågan om skuld prövas innan ett straff utdöms. Och uppenbarligen har samma person även förklarat att skampålen inte längre är på mode i civiliserade stater.

Ok det ovan var något fånigt. Men tyvärr är det egentligen det här som Asks uttalande kokade ner till. Sveriges justitieminister förklarade i ett svep att hon ansåg att vi borde återinföra skamstraff (ett mindre problem) och att dessa straff borde delas ut redan vid misstanke om brott (ett större problem) och till råga på allt så tycktes hon inte förstå varför folk blir upprörda och ifrågasätter om hon i huvud taget borde vara justitieminister med en sådan inställning (ett närmast katastrofalt problem).

Man kunde ju tro att förståelsen för sådana begrepp som oskuldspresumtion, det vill säga att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad, skulle vara en självklarhet för en justitieminisiter. Samt att försvaret för detta skulle vara en ren ryggmärgsreflex, men så var uppenbarligen inte fallet.

Nu har hon som sagt backat i denna fråga och något sent gjort någon sorts halv pudel. Men man kan ifrågasätta om den pudel under bilan återställer hennes förtroende. Kritiken mot henne har trotts allt varit massiv och har inte bara, som vår kära statsminister tycks ha trott, kommit från socialdemokrater likt Thomas Bodström. Nej kritiken levereras på bred front från både vänster och från höger, eller översatt till bloggtermer, från Jinge till Tokmoderaten.

Därför är den fråga som Alexandra Einerstam ställer mycket angelägen. Har statsministern förtroende för justitieminister Beatrice Ask, efter denna gredelina affär?

Andra som kommenterar Beatrice Asks förehavanden, tvärs över partigränserna:

Annarkia Räcker pudeln?
Inslag En ful pudel
Krassman Fiasko
Yamipanda Bortförklaringar
Mårtenssons meningar Beatrice Ask borde bli Landshövding
Polisstat Det räcker inte
Tango för enbenta Förlåt
Galaxy Förlåt mig
Motpol Förändrar inget
Svensson Inga lila kuvert
Whatsupsthl Pudeln är inte ordentlig
Stefans konspirationer Avbön
Silvertörne Askan in i pudeln
Bodströmsamhället Asks pudel

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och

Jag läser med både skräck och fårvåning hur en Folkpartist från Landskrona i en debattartikel skäller ut skolinspektionen och skolverket, samt uppenbarligen också Stockholm, för att Skolinspektionen inte gillar idén att Landskrona vill kunna drogtesta barn i skolan.

Torkild Strandberg, för så heter denna folkpartist, menar att han inte kan förstå varför skolinspektionen stoppar dessa drogtest då de enligt Torkild är frivilliga att delta i. Både föräldrar och barn måste ju ge sitt samtycke innan ett test genomförs, och då kan det ju inte vara något problem. Själv tycker jag att argumentationen haltar väldigt grovt.

Låt oss anta att drogtestet verkligen är helt frivilligt, och ingen yttre press förekommer.

Vi kan då anta att det är två sorters grupper som kommer tacka nej till drogtestet:

  • Barn som använder droger och inte vill bli upptäckta.
  • Barn som tycker att drogtestet är obehagligt eller integritetskränkande.

På samma sätt kan vi tänka oss två sorters grupper som kommer att tacka ja till ett drogtest:

  • Barn som brukar inte använder droger och inte anser att testet är obehagligt eller integritetskränkande.
  • Barn som går på droger och vill bli upptäckta.

I denna hypotetiska situation kan vi alltså dra slutsatsen att man enbart kan upptäcka de barn som vill bli upptäckta. Men dessa kan nog då lika gärna upptäckas om man helt enkelt pratar med dem. Samtidigt har man helt i onödan testat en massa barn som inte använder droger.

Men sanningen är att det kommer att finnas en yttre press. För varför skull man vilja genomföra drogtest om man bara skulle kunna upptäcka de barn som frivilligt vill bli upptäckta? Det här innebär att de barn som tackar nej för att de anser att testet är obehagligt eller integritetskränkande kommer att misstänkliggöras om de väljer att inte ställa upp på att testas.

Dessa barn kommer alltså hamna i en omöjlig ställning antingen tvingas de utstå obehaget att gå igenom drogtestet mot sin egentligen vilja. Eller om de står fast vid sin inställning så utsätts de för obehaget att bli misstänkliggjorda.

Som jag ser det finns det inga som helst skäl för att utsätta barn för det här. Särskilt inte i skolan eftersom att skolan skall vara en trygg miljö. Har man ett så stort problem med droganvändning bland skolbarn i Landskrona så att man menar att en sån här åtgärd är motiverad bör man nog fundera både en och två gånger på vad de bakomliggande orsakerna är och hantera dem istället. Varför är det just Folkpartister som är så tända på att använda piskor och tvångsmedlem mot skolbarn?

Läs även andra bloggares åsikter om , och .

Sällan gör sig mänskligt flockbeteende bland bloggare sig så tydligt som idag. Likt ett lämmeltåg har den ena borgerliga bloggaren efter den andra rusat för att göra sig till åtlöje.

För just idag har en hel bunt borgerliga bloggare citerar idag en artikel ur expressen som handlar om hur en LO-sektion i Trelleborg lät arbetslösa på en kurs diska, städa och baka bullar som de sedan inte fick äta upp själva. Självklart helt förkastligt agerat av LO-sektionen i Trelleborg. Men vad som är så enormt humoristiskt är att ”nyheten” som samtliga dessa borgerliga bloggare länkar till är publicerad den 21 oktober 2005!

Exempelvis skriver CUF:s Förbundsordförande Magnus Andersson:

Men när man själv visar upp sig så är det inte särskilt imponerande. I Trelleborg har man utfört ”jobbsökarkurser” åt arbetsförmedlingen, med uppemot 15 arbetssökanden per dag. Dessa har utnyttjats för att städa toaletter, baka åt fackpamparna och diska efter fikat. Det fanns inte ens datorer att söka jobb från på plats.

Hans partikamrat Per Ankersjö (C) citerar honom och hakar på:

Läser hos Magnus Andersson om hur LO arrangerat ”jobbsökarkurs” där deltagarna fått koka kaffe, diska och städa åt fackpamparna på LO-kansliet. Det har dessutom skett i sådan omfattning att man inte behövt anlita ordinarie lokalvårdare. Man har därmed undanträngt riktiga arbetstillfällen samtidigt som man skott sig på det offentliga.

Samtidigt har man rasat mot bemanningsföretag.

Hur är det man säger… dubbelmoral är dubbelt så bra som vanlig moral?

Förvånansvärt många är centerpartister så som Karl Hellberg (C), Annie Johansson (C), Johan Petterson (C) men även Mary X Jensen (M), Anna Köning Jerlmyr (M) har hakat på.

I sin iver att smutskasta LO har alltså alla dessa borgerliga bloggare missat att denna så kallade nyhet är mer än 4 år gammal. Dess politiska betydelse borde med andra ord vara relativt liten. Men när vi nu ändå är inne på historia så tänkte jag att denna lilla film kan vara på sin plats.

Läs även andra bloggares åsikter om , , och .

Jag ser just nu på riksdagens debatt om sjukförsäkringen, titeln till inlägget är ett citat av miljöpartiets Gunvor G. Ericson, nyss uppmanade Veronica Palm (S) socialminister Christine Husmark Persson (M) att släppa prestigen och ”göra om och göra rätt”. Det här är en uppmaning som upprepas av de rödgröna, och som förts fram förut. Uppmaningen kommer dock att falla för döva öron. Regeringen har bestämt sig och om man så måste lappa och laga båten när den redan är till sjöss så ska man likt förbannat ge sig ut i stormen. Just därför så skall nu förslaget kompletteras bara tre veckor innan dess att det träder ikraft. Vänsterpartiets LiseLotte Olsson förutspår dessutom att regeringen kommer tvingas att komplettera kompletteringen.

Ärligt talat vad är det här för pajaserier som alliansen håller på med? Regeringen och dess företrädare Husmark Persson har haft all möjlighet att ta in information och förbättra förslaget långt innan det att det träder ikraft. Det har funnits tydliga signaler från remissinstanserna om vad regeringens förslag kommer att få för effekter. Husmark Persson måste själv ha förstått detta senast för tio månader sedan (om inte tidigare). Trots det så reagerar inte regeringen för än en debattartikel publiceras i DN. Då ska plötsligt förslaget göras om.

En följd av denna panikartade förändring är att myndigheterna som skall hantera detta kommer att få minimalt med tid för att anpassa handläggningen. IDG beskriver hur detta får till effekt att A-kassornas samarbetsorganisation, SO, inte kommer hinna genomföra nödvändiga förändringar av sitt IT system för att detta skall kunna hantera de nya reglerna.

”SO menar att den tid a-kassorna har på sig att förbereda och genomföra de föreslagna ändringarna, som kommer att innebära förändringar av a-kassornas handläggningssystem, är oacceptabelt kort. För att handläggningssystemen ska kunna byggas om med tillfredsställande säkerhet krävs i vart fall en tid på sex månader från att alla förutsättningar för ändringarna är klara – det vill säga från att alla oklarheter kring förslaget är undanröjda”

Istället för sex månader kommer SO att ha tre veckor (som dessutom infaller under de alltid så högproduktiva jul och nyårs veckorna). Resultatet av detta blir att dessa 17 000 som nu kastas ut från sjukförsäkringen kommer att tvingas hanteras manuellt, och ändå skall dessa få sin ersättning i Januari lovar Sven-Otto Littorin.

Kunde det inte nu vara dags att göra som Veronica Palm föreslår och helt enkelt släppa prestigen och lägga det här förslaget på is och sedan komma tillbaka med ett mer genomarbetat förslag. För en sak har alliansen helt rätt i och det är att det systemet som fanns tidigare inte var bra, om detta är även de rödgröna helt överens. Men det finns inget skäl i världen att ersätta ett dåligt system med ett sämre.

Mer läsvärt:
Mona Sahlin skriver i Aftonbladet.
– Oppositionskommentarer av de rödgröna i Svd
– De anställda på FK kräver ursäkt.

DN: 1, 2. Expressen: 1, 2. Aftonbladet: 1, 2. SvD: 1
Fler nya blogginlägg:

Peter Andersson om ”Regering som vet och följer eller elaka statstjänstemän på F-kassan?”
Peter Högberg om ”orkanen i välfärdens hus”.
Annarkia om ”Riv upp, gör om, gör rätt”.
Anna Vikström om skrivningar i S-budgeten och att regeringen visste..
Roger Jönsson om att regeringen visste men struntade..
Rasmus Lenefors om det hjärtlösa i hela…affären…
Jimmy Jansson om lögner…
Johan Westerholm om fler lögner och hjärta hos FK?
Claes Krantz om regeringen tänker….
Alliansfritt Sverige om sanningsord från en avgången ordförande..
Karin B om tomten Reinfeldts gåva till …folket..’
SSK-bloggen om en febrig regering

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , och .

jattebebisJättebebisen Reinfeldt är kinkig och vill hämnas. Ett dagisbarn kan ena dagen gråta och skrika för att Pelle inte ville låna ut sin spade, för att dagen efter vägra låna ut sin spade till Pelle för att hämnas. En normal vuxen person inser däremot att om man kritiserar någon för ett agerande så kan man inte själv göra lika dant. Därför blir våran statsministers agerande när det gäller utnämnandet av en ny EU-komissionär, mycket absurt.

Oppositionen har vid flera tillfällen ställt frågan om och när regeringen skall bjuda in till överläggningar om den nya komissionären. Jättebebisen till statsminister Fredrik Reinfeldt har istället valt att föra ner hela diskussionen till ren sandlådenivå. Eftersom att Göran Persson valde att låta åter nominera Margot Wallström som EU komissionär utan att fråga oppositionen, tänker nu jättebebisen Reinfeldt hämnas genom att inte bjuda in oppositionen till överläggningar när nu Margoths efterträdare skall ersättas.

Vist känns det skönt att vi har en så mogen man till statsminister?
Läs även andra bloggares åsikter om , , och .