Arkiv för månad: mars, 2010

Idag har SvD en serie artiklar om klimatförändringarna och den kritik som har riktats mot IPCC till följd av vissa fel i en av deras rapporter. Sorgligt nog, om än något ironiskt, återfinns flera fel i SvD:s artikel något som uppmärksammats av uppsalainitiativet.

Något som jag tycker är viktigt att påpeka är att inget av fel som SvD tar upp handlar om sambandet mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och dess uppvärmande effekt. Faktum är att felen som uppmärksammats inte återfinns i den rapporten som behandlar detta samband. Istället härstammar de uteslutande från en rapport som berör följdverkningarna av global uppvärmning.

IPCC har nämligen tre grupper vilka var och en publicerar en egen rapport. Den första och mest kända behandlar den mänskliga påverkan på klimatet, det vill säga i princip sambandet mellan ökat utsläpp av koldioxid och global uppvärmning. Den andra behandlar följderna för mänskan och miljön av klimatförändringarna, det vill säga hur vi påverkas av att klimatet blir varmare. Den sista tar upp metoder för att bekämpa klimatförändringarna.

Det är alltså i den rapport som kommer från grupp två som vi återfinner de fel SvD tar upp. Sorgligt nog försöker diverse skeptiker till global uppvärmning använda just dessa fel som ett argument emot sambandet mellan global uppvärmning och koldioxidutsläpp genom att försöka misskreditera IPCC och klimatforskningen. Detta som sagt trotts att sambandet mellan global uppvärmning och koldioxidutsläpp inte ens behandlas i den rapporten. Retoriskt är denna metod för ifrågasättande relativt vanligt; hitta ett fel hos motståndaren som inte nödvändigtvis behöver ha något att göra med det som argumenteras och ifrågasätt med hjälp av detta fel motståndarens trovärdighet. Vetenskapligt är denna metod rent intellektuellt ohederlig.

För faktum kvarstår, de vetenskapliga stöden för ett samband mellan mänsklig påverkan och global uppvärmning är överväldigande. De grupper som ifrågasätter detta samband gör det inte genom att på ett vetenskapligt sätt ifrågasätta metoder eller resultat.  Istället gör man det genom att försöka ifrågasätta trovärdigheten hos diverse organisationer och forskare för att på detta sätt försöka få oss att tro att det inte går att lita på klimatforskningen eller klimatforskarna. Ett ovärdigt agerande enligt mig.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern.
Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , och .

Annonser

För mig handlar frågan om pensionärsskatten och mitt motstånd mot den om två saker; princip och moral. Pension är uppskjuten lön och därför skall den beskattas på samma sätt som lön. Alla eventuella avsteg från detta måste motiveras inte bara utifrån ett nyttoperspektiv utan också utifrån ett moraliskt perspektiv. Är det rätt att en person som arbetat och betalat skatt hela sitt liv, på sin ålders höst skall behöva stå för ett större skatteuttag än den som arbetar?

Alliansen har nu lovat att sänka skatten för pensionärer, detta beror dock inte på att man insett det moraliskt tvivelaktiga i att ha en speciell beskattning av pensionärer, man tänker nämligen fortfarande ha kvar denna skillnad. Istället tycks deras motiv vara att vinna pensionärsröster.

Tyvärr blottar detta en trend av att dutta ut skattesänkningar eller skattehöjningar baserad dels på tekniska motiv, men också på vart dessa sänkningar eller höjningar kommer att ha mest gynnsam effekt på den egna opinionen. Till detta är inte bara alliansen skyldig även de rödgröna kan kritiseras för samma tendens. Alliansen har dock under den senaste mandatperioden varit ovanligt driftiga i att dutta ut skattesänkningar, och därmed ökat (i brist på bättre ord) duttifieringen av skattesystemet.

Man har sänkt skaten för de som arbetar. Man har sänkt skatten något mindre för de som är pensionärer. Man har infört Rot och Rut. Och man har nästan avskaffat fastighetsskatten, det vill säga man har bytta namn på den, paketera om den och införde ränta på uppskjuten vinst.

Resultatet är att Sveriges skattesystem mer och mer börjar se ut som ett mellanting mellan en schweizerost och modern konst. Fyllt av hål men inte helt rätt att begripa.

Här kommer vi in till det rent principiella skälet mot pensionärsskatt. Det finns ett värde i att ha ett skattesystem som går att begripa även för den som inte är utbildad ekonom. Detta är särskilt sant för skatter som tas ut av privatpersoner, men gäller även skatter som tas ut av företag. Vist går det att motivera punktbeskattningar likt koldioxidskatt, alkoholskatt eller tobaksskatt, men dessa bör användas restriktivt. Det här är något som politiker på båda sidorna av blocket bör ha i minnet nu när vi går in i valrörelsen och vallöftena börjar hagla.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , och .

Läser idag en kolumn på SvD:s ledarsida vilken kort och koncist summeras av Johand Ulvenlöv så som:

”Mer skräp. Denna gång signerat Göran Skytte.”

Skytte funderar på om Mona oroas över miljöpartiets framgång och om detta kan ge upphov till splittring bland de rödgröna. Men utifrån den tankegången borde skytte egentligen ställa sig frågan hur mår Maud, Göran och Jan? Alla tre har fått se hur moderaterna äter upp de egna väljarna, och både Mauds centern, och Görans kristdemokrater har förlorat så många väljare att de nu är nere och studsar på 4 % spärren. Detta utan att ens ha glädjen av att kunna se den egna alliansen leda i opinionsmätningarna.

Men den glädjen har vi socialdemokrater och låt mig vara ärligt. Om priser för att miljöpartiet lockar till sig borgerliga väljare är att de även tar några väljare från oss så är det ett pris som i alla fall jag är villig att betala. Och jag tror inte jag är ensam.

Jag ser nämligen hellre att socialdemokraterna är största partiet i en regeringskoalition med Mona Sahlin som första kvinnliga statsminister, än socialdemokratin som största oppositionsparti under ytterligare fyra år av Fredrik Reinfeldt styre.

För trotts allt även i de mest pessimistiska opinionsundersökningarna har vi socialdemokrater ändå stöd av fler väljare än något annat parti någonsin haft sedan införandet av allmän och lika rösträtt. De enda som slår oss själva är oss själva, och vist vill jag att vi når vårt mål om 40 % av väljarna skall rösta på oss. Men över allt annat vill jag ha en rödgrön valseger. Och helt ärlig tror jag att Mona också vill det.

NetRoots och Politometern
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , och

Idag publicerar Socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Thomas Östros en debattartikel i SVD där han går till attack mot regeringens skattepolitik. Igår möttes även Anders Borg och Thomas Östros i en debatt i SVT:s Gomorron Sverige.

Vodpod videos no longer available.

Thomas Östros har samlat ihop alliansens olika förslag på skattesänkningar, på samma sätt som alliansen gärna samlar ihop de rödgrönas förslag, och låtet riksdagens utredningstjänst räkna ut hur mycket dessa skattesänkningar skulle kosta. Resultatet landar på en minskning av statens inkomster med sammanlagt 92,2 miljarder.  Motsvarande summering av de rödgrönas förslagna reformer ger enligt Anders Borg en ökad utgift på 35 miljarder.

Hur vi rödgröna skall finansiera våra reformer är något som Borg och Reinfeldt och övriga alliansvänner och debattörer gärna frågar oss, med spelat bekymmer för de offentliga finanserna, och frågar om vi tänker höja koldioxidskatten med 2 kronor som miljöpartiet föreslår, eller tänker vi höja bolagsskatten som vänsterpartiet säger? Senast i partiledardebatten mot Mona Sahlin var koldioxidskatten något som Reinfeldt gärna ville ha svar på. Hur alliansen själva tänker skrapa ihop 92,2 miljarder talar de däremot tyst om eller som Peter Andersson skriver:

”När någon talar om en ny reform krävs berättigade svar på hur det ska betalas. När någon kräver en sänkt skatt som minskar antal kronor i den gemensamma kassan är inte balansräkningens andra sida lika påpassad.”

Men frågan är berättigad. Sänker du skatten måste du också dra in på någon utgift. Annars tvingas du låna pengar för att bekosta det som tidigare bekostades av de skatter du nu sänkt. Du tvingas låna till skattesänkningarna. Det är inget konstig med det, samma principer gäller för staten som för den egna privatekonomin. Om du går ner i arbetstid och därför tjänar mindre så måste du dra ner på dina utgifter, annars tvingas du ta av dina sparpengar eller om du inte har några pengar sparade så tvingas du låna. Att leva på sparade pengar fungerar men att låna till löpande utgifter är inte långsiktigt hållbart; inte för Sverige och inte för din privatekonomi. Och 92,2 miljarder är mycket pengar som Thomas Östros skriver:

”Det motsvarar mer än kostnaden för hela rättsväsendet inklusive polisen, statens budgetkostnad för universitet och högskolor samt hela statens kulturbudget.”

Med alla dessa planerade skattesänkningar måste vi därför ställa oss frågan hur ska de betalas; vad är det alliansen vill dra in på? Tänker de försämra A-kassan ytterligare? Vill de införa än hårdare regler för sjukförsäkringen? Eller tänker de, som det låter på Anders Borg, fortsätta låna pengar och hoppas på att en framtida högkonjunktur för eller senare skall lösa problemet. Det senare känns inte ekonomiskt ansvarsfult.

Men med arbetslöshet på 9 % är det svårt att i huvud taget prata om ansvar för offentliga finanser, det är trotts allt arbete som skapar skatteintäkter. Regeringens hävdar därför att mer skattesänkningar är botemedlet mot arbetslösheten. De skattesänkningarna man redan har genomfört har också motiverats med att de skapar fler jobb. Men som Thomas Östros påpekar så finns det inget stöd för att detta fungerat. Snarare tvärt om.

Sverige har under finanskrisen klarat sig sämre än andra länder i Europa. Vi har högre arbetslöshet än Tyskland, något som är närmast unikt sedan öst- och väst- tyskland slogs ihop. Vi har till och med haft högre arbetslöshet än Finland, något som aldrig tidigare hänt så länge som arbetslöshetsstatistik har förts, och något som var sant så sent som i januari, just nu säger statistiken att vi har lika hög arbetslöshet både Sverige och Finland då båda hade 9 % arbetslöshet i februari. Och vi vet att delar av regeringens politik direkt har samband med den ökad arbetslöshet.

Försämringar i A-kassa och sjukförsäkringar, genomförda för att bekosta skattesänkningar, har ökat kommunernas kostnader för socialbidrag. På så sätt har regeringen flyttat över kostnader från staten till kommunerna. Resultatet av regeringens skattesänkningar är inte fler jobb utan 25 000 färre anställda inom offentlig sektor, färre lärare, färre vårdanställda.

Sverige behöver inte mer av en medicin som inte fungerar. Skattesänkningar är inte någon mirakelmedicin som löser alla problem från arbetslöshet till rättvisa och jämställdhet, även om moderaterna alltid tycks tro detta.

Vodpod videos no longer available.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , och .

Noterar att folkpartiet har fått en ny hemsida. Ansiktslyftet gör den i mitt tycke till den snyggaste av allians partiernas hemsidor. Det första man möts av just nu är ett youtube klipp med Erik Ullenhag som förklarar att sidan är mer uppkopplad till sociala medier. I detta fall tycks detta betyda att man har en länk till folkpartiets fansite på facebook, en länk till folkpartiets egna twitter flöde, ett flöde från den egna kampanje bloggen samt en flik som heter bloggar.

Under fliken bloggar lyfts ett antal folkpartistiska bloggar fram. Något som dock slår mig är att samtliga bloggar in folkpartiets egna lilla bloggportal tycks vara antingen riksdagsledamöter eller europaparlamentariker. Nu är inte folkpartiets närvaro i bloggosfären överdrivet stor men det finns trotts allt läsvärda folkpartistiska bloggar som inte skrivs av yrkespolitiker. Så vart är nätrötterna?

Per Petterssons blogg, en av de läsvärda folkpartistiska bloggar som inte finns med, läser jag att denna brist på nätrötter uppenbarligen är följden av ett medvetet val. Det tycks finnas en regel som säger att enbart bloggare som står på en lista till höstens val får vara med. Förvånansvärt konservativ inställning för att vara ett liberalt parti.

Jag kan anta att skälet till varför man bara vill lyfta fram officiella företrädare är för att man vill ha kontroll över innehålet. Här är jag tacksam att mitt eget parti inte har samma inställning utan har förstått att vill man ha en stark närvaro så måste man våga släppa kontrollen.

Men nåja om folkpartiet inte vågar satsa på de egna bloggarna så gör det mig inte så mycket. Nå förutom att det i längden riskerar att göra det politiska samtalet på nätet mindre varierat.

Helt apropå något annat noterar jag att vem som än kodat folkpartiets hemsidan har lagt upp allinsen loggan som en bakgrund i en div men glömt att sätta den på no-repeat så om någon folkpartist som har med webbsidan att göra läser detta, se det här som en bugganmälan i all vänlighet.

Ser annars även att Alexandra Einerstam misstänker en konspiration angående folkpartiets nya hemsida eftersom även Sveriges radio också fått ny hemsida idag.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , och . Fler progressiva bloggar på Netroots.

Som statistik och matematik fetischist förfasas jag rätt ofta av hur traditionell media och journalister handskas med statistik och opinionsundersökningar. Av det skälet känns dagens artikel på DN debatt, med titeln ”opinionsmätningar och medias sju dödssynder” väldigt upplyftande. I artikeln tar Jesper Strömbäck professor i journalistik och politisk kommunikation upp sju fel i hur journalister hanterar opinionsundersökningar och enligt mig är det en mycket läsvärd artikel.

Den första dödssynden som tas upp är frågan om representativa urval. Här menar Jesper Strömbäck att webbundersökningar i princip bör banlysas eftersom man inte har någon som helst koll på om de svarande är representativa för något över huvud taget. En sådan uppmaning känns extra passande just idag eftersom både Aftonbladet och Expressen så flagrant gör sig skyldiga till denna synd i sina artiklar efter partiledardebatten igår.

I båda artiklarna deklarerar man Fredrik Reinfeldt som segrare över Mona Sahlin i debatten igår, baserad på svaret på en webbundersökning på respektive tidnings hemsida. Förutom det uppenbara problemet att man inte kan veta att de som svarat på undersökningen ens har sett debatten så uppkommer problemet att man representativa urval och hur man därför kan tolka undersökningen.

För som sagt problemet med webbundersökningar är att man inte vet vilka som svarar på frågan. Det vill säga det går inte att avgöra om de som svarar på något sätt är en representativ grupp, eftersom det kan finnas vissa grupper som oftare svarar på webbundersökningar. Exempelvis brukar sverigedemokraterna vara gravt överrepresenterade i alla webbundersökningar, något de själva skryter med. Så brukar även piratpartister och borgerliga väljare vara överrepresenterade. Exempel på detta syns i resultatet ovan.

Att en borgerlig väljare är mer benägen att utmåla Reinfeldt som vinnare i vilken debatt som helst, även om personen i fråga inte ens sett debatten, är knappast något förvånansvärt konstaterande. På samma sätt som en socialdemokratisk väljare är mer benägen att stödja Mona. Men detta är sällan något som tidningarna redovisar eller problematiserar över trotts att de säkerligen är medvetna om det.

Ofta försöker tidningarna, så som Expressen och Aftonbladet i detta fall, helt enkelt komma undan detta problem genom att hävda att det svaret är representativt för ”tidningens läsare”. Men faktum är att även detta är fel eftersom alla läsare inte svarar på undersökningarna., och vissa läsare är mer benägna än andra att svara. Möjligen skulle man kunna påstå att mätningarna är representativa för de läsare under mätperioden väljer att svara på frågan. Men inte ens detta är säkert.

Det är nämligen så att det inte ens säkert att varje svar motsvarar en person. Oftast är det nämligen väldigt enkelt att lura dessa undersökningar så att du kan svar mer än en gång. Det mest extrema exemplet på detta var när Anonymous lyckades manipulera Times omröstning över de 100 mest inflytelserika personerna, på et sådant sätt att deras föredragna person kom först och ordnade övriga topp kandidaters så deras att initialbokstäverna blev ett meddelande.

Här kommer även den sista av dödssynderna, som Jesper Strömbäck beskriver, in. Nämligen att media inte tar opinionsmätningarna och deras påverkande förmåga på allvar. Eller möjligen ännu värre låtsas som att de inte har någon påverkan. Här är hur man exponerar en webbundersökning med tvivelaktig kvallite ett exempel men ett annat kan vara hur man blåser upp förändringen i en vanlig opinionsmätning men tonar ned en annan Tvättstugan har ett exempel på detta.

Det finns även en sensationslyssnad som gör att undersökningar som av ett eller annat skäl ger extra spännande resultat gärna lyfts fram. Kristdemokraterna kan ha förlorat en procentenhet och är plötsligt under 4 % spärren; de borgerlige kan ha ökat någon procentenhet samtidigt som de rödgröna tappat någon procent och plötsligt, ”är alliansen nästan ikapp”, enligt löpsedlarna. Inte sällan så är förändringen eller skillnaden som lyfts upp inte ens statistiskt säkerställd det vill säga den kan bero på slumpen, denna bristande förståelse för statistisk säkerhet är förövrigt dödssynd nummer två.

Men även om en förändring ser ut att vara statistiskt säkerställd så kan den bero på ren slump. Detta eftersom att statistiskt säkerställd i princip bara betyder att sannolikheten för att förändringen inte är orsakad av slumpen är 95%.  Varje månad kommer dock i alla fall fem opinionsundersökningar därför är det närmast statistiskt säkerställt att en av dessa undersökningar varje år kommer ha en förändring som beror på slumpen men som ändå är stor nog att anses statistiskt säkerställd. Vanligen får dessa undersökningar stort genomslag just på grund av att de avviker så mycket från de andra undersökningarna, trotts att det som sagt antagligen beror på slumpen.

Jag vet inte om journalisters brist på kritiskt granskande av statistik och opinionsundersökningar beror på bristande kunskap eller på något annat. Däremot skulle jag önska att tidningarna tog sin roll som granskare på allvar och även ifrågasatte just statistik och opinionsundersökningar, särskilt när undersökningarna är av tvivelaktig kvalité eller ger osannolika svar. Ett resultat som låter osannolikt är nämligen väldigt ofta just osannolikt.

Nåja till dess att traditionell media och de som är anställda för att kritiskt granska nyheter börjar göra sitt jobb antar jag att vi inom ny media tvingas granska dem och göra deras jobb.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , och

Så då var tvättstugan igång. Ett av de mer konkreta resultaten av Netroots lilla rekreationsresa till Bommersvik, det vill säga förutom fin fin film och linedance.

S-buzz skriver:

Tvättstugan är ett gemensamt initiativ från ett antal progressiva bloggare inom nätverket Netroots. Vi ska tillsammans  driva den här sajten under valrörelsen. Målet är att bemöta faktafel i framförallt traditionell media och eventuell ryktespridning som sker i den politiska debatten. Vi vill tvätta valrörelsen ren från felaktigheter som upprepats så många gånger att de upplevs som sanna.
Däremot delar vi inte den mediala uppfattningen att den här valrörelsen kommer att bli smutsigare än vanligt. Vi tror på styrkan i en hård och ärlig debatt. Vi har alla ett ansvar för tonläget. Detta är progressiva bloggares initiativ för att valrörelsen ska bli schysst.

Vi som står bakom Tvättstugan är:

Peter Andersson
Ulrika Falk
Peter Johansson

Fredrik Pettersson
Viktor Tullgren

Alexandra Einerstam
Peter Högberg
Marika Lindgren Åsbrink
Rosmarie Södergren
Johan Westerholm
Hannah Bergstedt
Björn Fridén

Claes Krantz
Victor Svedberg
Johan Ulvenlöv

Nå nu får vi bara se hur pass mycket som kommer behöva tvättas under denna valrörelse. Min förhoppning är att det blir få turer till tvättstugan, men tyvärr gissar jag att det kan bli fler än jag vill. Och jag som verkligen inte gillar att tvätta 😦

Nåja ser att Victor Svedberg och Alexandra Einerstam för att inte säga Fredrik Pettersson och Peter Högberg och så klart Peter Johansson och Peter Andersson (det finns en viss överrepresentation av Peter inom Netroots) redan hunnit skriva om Tvättstugan. Så har även Martin Moberg och Krassman.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

[Varning följande inlägg kan initialt innehåla spår av sarkasm]

Jag måste säga att jag är besviken, ett tag trodde jag att vi fått en justitieminister som likt den röda drottningen ur Alice i underlandet stolt kunde deklarera:

‘Sentence first—verdict afterwards.’

För är det något som Sverige saknat så är det fler kreativa straff som verkställs innan frågan ens prövas i domstol. Jag hade sett fram emot införandet av webb sänd smisk för skattesmitare och påtvingad koprofagi för misstänkta rattfyllerister.  Kanske man till och med kunnat löpa linan ut och helt enkelt avskaffa domstolsväsendet, tänk vad mycket pengar man kunnat spara. Men ack och ve, idag backade till slut justitieminister Beatrice Ask från sitt eminenta förslag att skicka ut gredelina kuvert till misstänkta sexköpare. Uppenbarligen har någon så här efter sex dagar lyckats övertyga henne om att det på något sätt är mer rättssäkert om frågan om skuld prövas innan ett straff utdöms. Och uppenbarligen har samma person även förklarat att skampålen inte längre är på mode i civiliserade stater.

Ok det ovan var något fånigt. Men tyvärr är det egentligen det här som Asks uttalande kokade ner till. Sveriges justitieminister förklarade i ett svep att hon ansåg att vi borde återinföra skamstraff (ett mindre problem) och att dessa straff borde delas ut redan vid misstanke om brott (ett större problem) och till råga på allt så tycktes hon inte förstå varför folk blir upprörda och ifrågasätter om hon i huvud taget borde vara justitieminister med en sådan inställning (ett närmast katastrofalt problem).

Man kunde ju tro att förståelsen för sådana begrepp som oskuldspresumtion, det vill säga att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad, skulle vara en självklarhet för en justitieminisiter. Samt att försvaret för detta skulle vara en ren ryggmärgsreflex, men så var uppenbarligen inte fallet.

Nu har hon som sagt backat i denna fråga och något sent gjort någon sorts halv pudel. Men man kan ifrågasätta om den pudel under bilan återställer hennes förtroende. Kritiken mot henne har trotts allt varit massiv och har inte bara, som vår kära statsminister tycks ha trott, kommit från socialdemokrater likt Thomas Bodström. Nej kritiken levereras på bred front från både vänster och från höger, eller översatt till bloggtermer, från Jinge till Tokmoderaten.

Därför är den fråga som Alexandra Einerstam ställer mycket angelägen. Har statsministern förtroende för justitieminister Beatrice Ask, efter denna gredelina affär?

Andra som kommenterar Beatrice Asks förehavanden, tvärs över partigränserna:

Annarkia Räcker pudeln?
Inslag En ful pudel
Krassman Fiasko
Yamipanda Bortförklaringar
Mårtenssons meningar Beatrice Ask borde bli Landshövding
Polisstat Det räcker inte
Tango för enbenta Förlåt
Galaxy Förlåt mig
Motpol Förändrar inget
Svensson Inga lila kuvert
Whatsupsthl Pudeln är inte ordentlig
Stefans konspirationer Avbön
Silvertörne Askan in i pudeln
Bodströmsamhället Asks pudel

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och

Moderata Studenters riksordförande, Erik Persson, har idag i SVD en replik till Stockholms Universitets Studentkårs (SUS) debattinlägg angående studenters ekonomi. Enligt någon sorts moderat mall försöker Erik Persson göra detta till en fråga om arbete kontra bidrag, vilket leder till att han förespråkar ett höjt fribelopp (beloppet du får tjäna innan studiemedlet minskar) istället för höjda studiemedel. Detta trotts att enligt SUS:s skulle 60 % av studenterna föredra höjt studiemedel framför höjt fribelopp.

Personligen tycker jag att Erik Perssons inlägg vittnar om en rätt bristfällig analys. Att höja fribeloppet hjälper utan tvekan viss studenter, men en sådan reform hjälper inte alla studenter. Tyvärr finns det nämligen stora grupper av studenter som inte alls, eller till ganska liten del, skulle dra nytta av höjda fribeloppsgränser. I det här fallet talar jag inte om grupper baserad på sådant som kön eller klass, moderater tenderar ju att inte vilja tro på dessa grupper, utan om grupper baserade på vilken utbildning man läser. Det råkar nämligen vara så att studenter vid olika utbildningar spenderar olika mycket tid på att studera, och därför skiljer det sig också hur mycket tid som man kan lägga ner på att arbeta.

Högskoleverket har i sin enkätundersökning studentspegeln ett antal frågor som handlar om vad studenter lägger sin tid på. Grafen ovan visar hur mycket tid studenter vid civilingenjörsutbildningar samt samhällsvetenskapliga och juridiska utbildningar själva anser sig spenderar på att studera. Som synes är det en markant skillnad mellan den tid som en civilingenjörsstudent, likt mig själv, och en samhällsvetare lägger på sina studier.  Skillnader som också får utslag i hur mycket tid studenterna lägger på att arbeta vid sidan av sina studier.

Grafen ovan visar alltså hur mycket tid som studenterna uppskattar att de lägger på att lönearbeta.  Som synes är förhållandet ungefär motsatsen mot tiden som spenderas på att studera. Framför allt är det viktigt att notera att antalet civilingenjörsstudenter som inte lönearbetar i huvud taget är ungefär 70 % att jämföra med 40 % för samhällsvetenskapliga studenter. Sambandet är egentligen inte så svårt att förstå. Det är i längden inte möjligt för de flesta att lägga ner en heltid på att studera och utöver det även jobba. Under ett kortare tag klara man säkerligen av att kombinera men under fem års tid så är det få som orkar med. Resultatet blir till slut antingen att man ger upp sidojobbet eller ger upp studierna. Det senare finns det för övrigt intern statistik från KTH som visar på ett samband mellan just avhopp från studierna och extraarbete.

Jag skulle påstå att det är minst lika viktigt att utbilda civilingenjörer som det är att utbilda exempelvis statsvetare eller advokater.  Och nu är knappast civilingenjörer ensamma med att faktiskt spendera en heltid med sina studier, faktum är att de existerar inom alla akademiska områden. Av det skälet så drar jag också slutsatsen att det vore bättre att satsa på höjda studiemedel eftersom detta är något som kommer alla studenter till del. Trotts allt bör de som faktiskt studerar heltid kunna göra detta.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , och

Så då var den ute, filmen som visar vad vi rödgröna bloggare inom Netroots gjort ute på Bommersvik under helgen. Så med en särskild hälsning och tack till Tokmoderaten,  håll till godo!

Den skall för övrigt ses som utmaning mot SvD Ledarblogg, som vi förstått är det enda organiserade motståndet i den politiska bloggosfären.

Medverkande från våran sida var:
Marika Lindgren Åsbrink Storstad
Rosemari Södergren Kulturbloggen
Ulrika Falk Ulrika Falk
Hannah Bergstedt Det perfekta livet
Peter Andersson Med rätt att tycka
Björn Fridén Alliansfritt Sverige
Johan Westerholm Mitt i steget
Alexandra Einerstam HBT-Sossen
Fredrik Pettersson fredrikpettersson.nu
Claes Krantz claeskrantz.se
Peter Johansson Röda berget
Victor Svedberg Victor Svedberg
Peter Högberg Högbergs tankar
Johan Ulvenlöv S-Buzz

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,